IJburg aan de oostkant van Amsterdam bestaat uit zes eilanden waarop circa 18.000 woningen worden gebouwd voor zo’n 45.000 inwoners. De aanleg van de eilanden gebeurt in twee fasen. De eerste fase bestaat uit Steigereiland en Haveneiland. De tweede fase is gestart met Centrumeiland.

Centrumeiland van IJburg

Eind 2013 ging gemeente Amsterdam van start met de aanleg van Centrumeiland, het vierde eiland van stadswijk IJburg. Met de aanleg van dit eiland wordt geanticipeerd op de verwachte groei van het aantal inwoners van Amsterdam.

Het Centrumeiland bevindt zich aan de noordzijde van IJburg, op een plek waar nu nog het water van het IJmeer stroomt. Het eiland grenst straks aan het reeds bestaande Haveneiland-Oost.

Landmaken

Voor het landmaken is de zogenoemde pannenkoekmethode gehanteerd. Hierbij werd het zand laag voor laag gesproeid tot het circa 2 meter boven het wateroppervlak uitstak. Voor de realisatie van Centrumeiland was ongeveer 800.000 kubieke meter zand nodig, wat gelijk staat aan de inhoud van 800 wedstrijdzwembaden. Dit zand was voor een deel afkomstig van projecten op IJburg.

Bouw eerste woningen in 2017

De planvorming heeft vanwege de crisis een aantal jaren stilgelegen, maar is nu vanuit het Actieplan Woningbouw weer in volle vaart opgepakt. De eerste woningen kunnen in 2017 worden gebouwd.

Haveneiland van IJburg

Het Haveneiland is het grootste eiland van de eerste fase IJburg. Het eiland bestaat uit een oostelijk en een westelijk deel.

De meeste kavels op Haveneiland zijn inmiddels bebouwd. Op een aantal is nog ontwikkeling mogelijk. Deze zijn in de kaart oranje gemaakt.

Havenkwartier

Het Havenkwartier vormt het hart van Haveneiland en biedt plaats aan bedrijven, kantoren, watersport, horeca en detailhandel. Het is een levendig gebied.

Rieteilanden

Rieteiland Oost, het Grote Rieteiland en het Kleine Rieteiland vormen samen de Rieteilanden. De eilanden liggen in de luwte tussen het Diemerpark en het Haveneiland. Op de Rieteilanden ligt de nadruk op wonen.

Steigereiland van IJburg

Wie via de Enneüs Heermabrug op IJburg komt, ziet als eerste het Steigereiland. Steigereiland is opgedeeld in drie buurten: de Noord-, Zuid- en Waterbuurt.

De meeste kavels op Steigereiland zijn al bebouwd. Op een klein aantal is nog ontwikkeling mogelijk. Deze zijn op de kaart oranje gemaakt.

Noordbuurt

Direct aan het IJmeer, achter de dijk, ligt de Noordbuurt. Dit is een compacte wijk met smalle straatjes, hoven en dijkwoningen.

Zuidbuurt

Ten zuiden van de IJburglaan ligt de Zuidbuurt. In deze welstandsvrije buurt komt het individuele karakter goed tot uitdrukking.

Waterbuurt

In het grootste binnenwater van IJburg liggen de Waterbuurten oost en west. Hier liggen waterwoningen, dijk- en paalwoningen. De komende jaren worden nog 72 vrije waterkavels voor zelfbouw uitgegeven.