RM1 B.V. neemt Oranjedam B.V. portfolio onder beheer op Zeeburgereiland

De portefeuille bestaat uit 5 commerciële onroerend goed met een totale oppervlakte van ±500 m2.

Het commerciële vastgoedbeheer is overgenomen per 24 mei 2018.
RM1 B.V. is de eerste bedrijf die na de oplevering (door HSB) van het gebouw Fier in de Sportheldenbuurt, een substantiële horeca portefeuille op Zeeburgereiland in beheer neemt.

Momenteel is RM1 B.V. in onderhandeling over de aankoop van diverse andere complexen die ook haar portefeuille passen.

Zeeburgereiland wordt nu ontwikkeld. De eerste zelfbouwwoningen in de Sportheldenbuurt zijn nu bewoond. Voor de komende jaren zijn veel nieuwbouwwoningen met de daarbij behorende voorzieningen en bedrijvigheid gepland.
De Sportheldenbuurt is de eerste woonwijk op Zeeburgereiland die is ontwikkeld. In een paar jaar tijd zijn hier scholen, woningen en horeca gebouwd.

Sportheldenbuurt

Kenmerkend voor de Sportheldenbuurt is de diversiteit aan woningen; koop-en huurwoningen, appartementen, studentenwoningen en zelfbouwwoningen. Hier is plek voor studenten, jonge kinderen, ouderen en gezinnen. In totaal worden in deze buurt ongeveer 1.800 woningen gebouwd. De verwachting is dat de laatste bouwactiviteiten in de Sportheldenbuurt in 2018 zullen plaatsvinden.

Zeeburgereiland
Zeeburgereiland silo
Zeeburgereiland

Urban Sport Zone

In het hart van de Sportheldenbuurt komt een Urban Sport Zone: twee sportvelden en een 3100m2 skatepark. Rondom het skatepark is ruimte voor groen en allerlei speelvoorzieningen.

Sporthelden

Op Zeeburgereiland komen vijf buurten, elk met hun eigen identiteit. Zo heeft de Sportheldenbuurt een sportief karakter, met daarin centraal de sportvelden. Alle straten zijn vernoemd naar topsporters of mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de sport.

Sluisbuurt

De Sluisbuurt is één van de versnellingslocaties in Amsterdam. Hier komen 3.000 woningen met daarnaast commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De Sluisbuurt is onderdeel van de IJoevers en draagt bij aan een nieuwe stedelijke silhouet van de stad.

Vaar- en fietsroutes vanaf het IJ, Waterland en Diemerdijk komen hier bij elkaar. Wonen in de Sluisbuurt wordt wonen in een hoogstedelijke wijk met een sterke band met het omliggende landschap.

Planning bouw

In de tweede helft van 2016 wordt het Bestemmingsplan vrijgegeven, zodat daarna de eerste selectieprocedures van start kunnen gaan. In 2017 wordt het hele gebied opgehoogd en krijgt de grond gelegenheid om in te klinken. In het eerste kwartaal van 2018 kan dan volgens de planning de bouw van de eerste woningen beginnen.

Baaibuurten

De Baaibuurten Oost en West zijn nog nieuw te bouwen buurten die als laatste worden gebouwd op Zeeburgereiland. De eerste stap is dat de grond bouwrijp moet worden gemaakt.

Om in de Baaibuurten woningbouw mogelijk te kunnen maken, moet de hele waterkering rondom Zeeburgereiland worden versterkt. De noordelijke waterkering aan het Buiten-IJ, waar de Sportheldenbuurt en de Sluisbuurt zich bevinden, is inmiddels versterkt.
De waterkering aan de zuidrand van het eiland, waar de Baaibuurt gerealiseerd wordt, is nu aan de beurt. De werkzaamheden starten in de tweede helft van 2018 en zijn uiterlijk 2021 afgerond.